Gersang Bumi Tanpa Hujan, Gersang Minda Tanpa Ilmu, Gersang Hati Tanpa Iman, Gersang Jiwa Tanpa AmalMyspace Scrolling Text Creator

23 May 2010

Kisah Empat Golongan yang Beralasan...

Pada zaman dahulu ada seorang mukmin dan seorang kafir, kedua-dua mereka pergi menjala ikan.Si Kafir mengangkat jala dengan menyebut nama berhalanya lalu ia mendapat banyak ikan manakala Si mukmin mengangkat jala dengan menyebut nama Allah s.w.t., tetapi tidak mendapat satu ikan pun. Orang Mukmin itu pun menjala ikan hingga sampai waktu maghrib maka ia pun dapatlah sekor ikan, tapi malangnya ikan itu telah jatuh kembali ke dalam sungai.Maka kembalilah orang mukmin dengan tidak mendapat apa-apa ikan dan si kafir pun mendapat banyak ikan.

Melihat akan hal yang demikian maka malaikat yang menjaga orang mukmin itu pun sangat kesal dan apabila malaikat itu naik ke langit maka Allah s.w.t. menunjukkan kepada malaikat tersebut tempat yang disediakan oleh Allah s.w.t. untuk orang mukmin itu, iaitu syurga. Sehingga malaikat itu berkata:"Tidak bererti apa-apa pun penderitaan didunia ini, apabila ia mendapat tempat disyurga."Allah s.w.t. juga menunjukkan tempat orang kafir kepada malaikat tersebut dan berkata malaikat itu: "Demi Allah, tidak berguna apa yang ia dapat didunia pada hal tempat kembalinya ke neraka jahanam".

Pada hari kiamat Allah s.w.t. tetap akan menolak alasan empat macam orang dengan empat sebab:

1. Menolak alasan orang kaya dengan Nabi Sulaiman.Kalau orang kaya itu berkata: "Kekayaan itu telah menyibukkan aku sehingga aku tidak sempat melakukan amal ibadat,"maka Allah s.w.t. akan berkata: Kekayaan kamu tidak sampai dengan kekayaan Nabi Sulaiman, tapi Nabi Sulaiman tidak lalai dari melakukan amal ibadat."

2. Apabila hamba sahaya berkata:"Oleh kerana aku hamba sahaya, maka aku tidak bebas, oleh itu aku tidak dapat beribadat padamu," lalu Allah s.w.t. berfirman:"Nabi Yusof juga pernah menjadi hamba sahaya, tapi tidak pula ia, lalai dari melakukan ibadat."

3. Apabila orang miskin berkata:"Kemiskinan inilah yang menyebabkan kami lalai dari ibadat kepadamu,"lalu Allah s.w.t. berfirman: Kamu tidaklah semiskin Nabi Isa a.s., tetapi Nabi Isa a.s. tidak pula lalai dari beribadat padaku."

4. Apabila orang yang sakit memberi alasan dengan mengatakaan:"Penyakit itulah yang telah menghalang aku daripada beribadat padamu," maka Allah s.w.t. berfirman: "Penyakitmu itu tidaklah sebagaimana teruk dari penyakit yang dihadapi oleh Nabi Ayyub a.s.. Tetapi ia tidak menghalangnya dari beribadat padaku."Sehingga tidak ada alasan bagi orang yang akan beralasan di sisi Allah s.w.t. di hari kiamat.

Apabila seseorang itu takut kepada Allah s.w.t. maka tidak suatu apa-apa pun yang dapat menghalanginya dari beribadat kepada allah s.w.t. sebab Allah yang menciptakan seseorang itu dan apa saja yang dimilikinya didunia ini akan ditinggalkan olehnya apabila ia mengadap Allah s.w.t. Beruntunglah orang yang memahami tujuan hidupnya didunia ini dan rugilah bagi mereka yang menggunakan alasan tidak ada masa untuk beribadat kepada Allah s.w.t., padahal apabila telah mati itu, apakah yang telah terjadi pada harta bendanya, tidakkah usahanya hanya didunia dan diakhirat papa kedana dan yang menunggunya ialah azab, azab.

Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail telah meninggalkan wasiat yang berbunyi:"Wahai anak-anakku sesungguhnya Allah s.w.t. telah menetapkan Agama Islam itu Agamamu oleh itu janganlah kamu semua mati, melainkan mati dalam Islam."